Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

RESINEX Полимери во Прав

RESINEX нуди широк аростиман на полимери во прав произведени во нашите погони за мелење во Арендонк, во Белгија. Resinex полимерите во прав се специјално се користат во ротационо обликување.

Секако, тие се исто така базирани на висок квалитет и високо вредносни компаунди и мастербачи.

RESINEX нуди материјали за мелење со високи стандарди и одбрани, кавлификувани и сертифицирани суровини. Во комбинација со нашата техничка услуга и паневропската дистрибутивна мрежа Ресинекс Групацијата, може да обезбедиме високи стандарди на услуга, минимални рокови на испорака и висок квалитет на полимери во прав.

RESINEX нуди основни материјали за компаунди и мастербечови:

  • LDPE прав (полиетиленски прав со ниска густина, средна, висока и многу висока MFI)
  • HDPE прав (полиетиленски прав со висока густина)
  • LLDPE прав (Линеарен полиетиленски прав со ниска густина, базиран на суровините C4, C6 или C8 со висока или многу висока MFI)
  • EVA прав (Етилен-Винил-Ацетат прав)
  • PLA прав (базиран на биоразградливиот Ingeo™ биополимер прав со полилактична киселина)
  • SAN прав (Стирол-Акрил-Нитрил прав)
  • PC прав (Поликарбонат прав)
  • POM прав (Полиацетал-Copo прав)
  • PA 6 прав (Полиамид 6 прав, Најлон 6 прав)
  • И уште неколку други типови на полимерски прав

RESINEX нуди огромен број на производи за правење на компаунди. RESINEX може да понуди основни полимери со висока проточност и добри својства за обработка, кои се најдобри примарни материјали за производителите на компаунди кои сакаат да произведат компаунди и мастербечови со врвни перформанси.