Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Специјални Ефекти

Нудиме широкo портфолио на материјали со ефект на камен, метал и традиционални материјали, и истите се на располагање во нашето централно складиште и во складиштето во Велика Британија. Ве молиме погледнете ги сликите поставени подоле, како би виделе какви типови на специјални ефекти нудиме:

Ве молиме да имате во предвид дека погоре прикажаните ефекти можат да се разликуваат од вистинските производи во зависност од Вашиот монитор и пребарувач. Одреден број на чинители може да влијаат на тоа како ќе изгледааат специјалните ефекти на вашите производи, и овие слики се наменети само како презентација на вистинските производи.

Ве молимеконтактирајте не како би добиле комплет плакети со ефект на камен.