Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Жици и Кабли

Со повеќе од 60 години индустриско искуство во апликации за енергетика, телекомуникации и специјални кабли, DOW™ Wire & Cable создава посебна вредност за своите купувачи ширум светот кои произведуваат жици и кабли, така што ги снабдува со материјали и решенија за компаунди зад кои стои темелно истражување, развој на производите и инженерска и пазарна експертиза.

Производите за кабли на DOW’s се базирани на полиолефин како - LDPE (и кополимери на LDPE), LLDPE, HDPE и PP.

Resinex има посветен продажен тим за индустријата од облaста на жици и кабли во Европа, Грција и Русија, и ексклузивно ги застапува материјалите на Dow Chemicals’ за жици и кабли под две главни трговски марки:

 • DOW™ Жици и Кабли – деловна единица на компанијата Dow Chemical Company (Dow), водечки глобален добавувач на продукти, технологија, решенија и експертиза на која индустријата од областа на енергетиката може да се потпре во поглед на доверливоста, долговечноста, ефикасноста, лесната инсталација и заштита при преносот, дистрибуција и потрошувачка на енергија, глас и податок.
 • DOW ENDURANCE™ – фамилија на полу-спроводливи и изолациони материјали за среден напон (MV), висок напон (HV) и екстра висок напон (EHV).

Горенаведените DOW™ брендови се состојат од висококвалитетни обложени, изолациони и полуспроводливи продукти за употреба во:

 • Енергетиката (екстра висок напон, висок напон, среден напон и низок напон)
 • Дистрибуција на "Зелена" Енергија
 • Телекомуникации
 • Посебни апликации
  • Градежништво
  • Лична електроника и уреди
  • Транспорт