Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

МојотРесинекс-нов портал за корисници

Во денешното зафатено опкружување, информациите треба да бидат брзи и лесни за пристап.

Земајќи го тоа во предвид, Ресинекс разви нов портал за клиенти - МојотРесинекс.

МојотРесинексќе ви го олесни процесот на добивање на информации, како статусот на нарачаката, документите итн. Тоза значи дека може да пристапите до Вашите инфромации 24/7 часа!

МојотРесинекс нуди можност:

  • Да го проверите статусот на нарачката и испораката
  • За непосреден пристап до сите документи што Ви се потребни (TDS, MSDS, RIS, FCA, итн.)
  • За Информации за производи купени во минатото
  • Да го разгледате целото наше портфолио на производи и да ги користите филтрите за да Ви помогнат да го изберете најсоодветниот тип на материјал за Вашата апликација

Во полето Mои нарачки, можете да ги следите Вашите нарачки.Сите инфромации за нарачката како што се статусот на нарачката, количината, информациите за производот и многу други ќе бидат видливи. Ако цената е поставена, истата ќе се прикаже. Покрај тоа, ќе најдете и COA и фактури поврзани со Вашата нарачка. Имајќи ги сите нарачки на едно место, следејќи го нивниот статус, ќе помогнат да се планираат идните нарачки.

Исто така, можете да ги видите сите производи што моментално ги купувате или сте ги купувале во минатото.

Може да се најдат и подетални информации како технички или механички својства за производот, како и сите видови документи како што се TDS, MSDS, и повеќе.

Доколку некој документ недостасува, лесно може да се испрати барање за негово поседување.

Покрај Вашите производи, имате можност да пребарувате и меѓу комплетното портфолио на Ресинекс за да најдете производ кој одговара на Вашите потреби.

Редовно ќе додаваме нови функционалности на порталот  МојотРесинекс за да го направиме корисничкото искуство уште полесно.

 

Сакате да се придужите на  МојотРесинекс?

Побарајте покана од Вашиот контакт од Ресинекс или внесете ги информациите подолу и ние ќе Ви вратиме со покана!