Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

LCP - Течен Кристален Полимер

LCP, Течни Кристални Полимери, се дел од семејството на материјали со високи перформанси со единствена структура на долги, крути, високо ориентирани молекули налик на стапчиња. На својствата на LCP влијае нивната структура на течен кристал. Стапчестите молекули се ориентирани во правец на текот на брозгањето или екструзија.

Оваа уникатна молекуларна структура резултира со повеќе единствени својства на LCP полимерот (Течен Кристален Полимер) како:

 • Исклучително стабилни и прецизни димензии
 • Многу висока хемиска отпорност
 • Исклучителна отпорност на температура на делови со многу тенки ѕидови
 • Висока крутост дури и на апликации со многу тенки ѕидови
 • Низок коефициент на ширење топлина
 • Инхерентна огнена отпорност

LCP (Течни кристални Полимери ) овозможуваат супер брзи циклузи на бризгање, поготово во тенки делови следствено на својата единствена структура.

LCP често ги надминува ќерамиката или термосетoт во сложените апликации со тенки ѕидови, кои бараат супериорни перформанси во поглед на влијанието на топлината. Деловите изградени од LCP покажувааат многу висока димензионална стабилност дури и кога се загреваат до 200 - 250°C. Топлотното одбивање на некои типови на LCP (Течни кристални Полимер) достига и до 300°C.

LCP (Течните кристални Полимери) се расположливи:

 • Неисполнети
 • Засилени со стаклени влакна
 • засилени со јаглеродни влакна
 • Полнети со минерали
 • во комбинација со филери/влакна
 • Полнети со графит

LCP обично се бира за специфични апликации или специфичен пазарен сектор на основа на неговите клучни својства.

Типични LCP апликации:

 • Различни електронски и електрични компоненти
 • Апликации за осветлување
 • Бариерни структури за гориво и гас
 • Сензори
 • Опрема за печки
 • Замена за нерѓосувачки челик во медицинска употреба
Ние нудиме: