Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PE - Полиетилен

Полиетилен (PE) е еден од најчесто користените пластични материјали во светот и има громна примена во разни индустрии, сегменти и апликации. PE овозможува храната да се пакува економично со продолжување на рокот на траење, овозможува хемикалиите безбедно да се транспортираат и дистрибуираат, овоможува чистата вода да доаѓа до сите домови, ги штити новите автомобили од гребење и има безброј други примени во нашиот секојдневен живот.

Хемиска формула на Полиетилен.

Полиетиленот (PE) карактеризира многу фамилии и особини на производи заедно со големата и широка цел и употреба.

Асортиманот на полиетилен се протега од стандардните типови до специјални и функционални PE.

LDPE (Полиетилен со ниска густина) кој се произведува со помош на тубуларна или аутоклав технологија може да се добие во стандардна (0.918-0.925 g/cc) и средна густина (0.930-0.940 g/cc) заедно со многу ниско ниво на гел. LDPE нуди типови на висока продуктивност за сите технологии на екструзија и вбризгување и може да ги исполни стандардите за исхрана и фармација.

LLDPE (Линеарен полиетилен со ниска густина ) C8 Octene, C6 Hexene, и C4 Butene. LLDPE можат да се добијат во високи густини (до 0.941 g/cc) до многу ниски густини на PE (0.905 g/cc). LLDPE (Линеарниот полиетилен со ниска густина) се користи во екструзија, дуван филм, рото-технологија, бризгање на амабалажа, кај замрзната храна, цевки за подно греење, стреч филм, козметика, фармацевтски амбалажа, и.т.н.

HDPE (Полиетилен со висока густина); бимодални и унимодални за дуван филм, технологија на дување, вбризгување или други екструзиони процеси. HDPE типовите можат да се добијат со UV-Стаблизација, и сертификати кои ги исполнуваат стандардите UN за амбалажа за хемикалии добиени со дување.

Пластомерите служат за модификација на PE или PP како би се зголемиле својствата на запечатување, удар или мекост. Пластомерите нудат широк опсег на типови, густина и комономери (Етилен-Октен или Бутен основа).

Функционалните полимери како што се EEA, EAA, MAH креираат адхезија со други полимери како EVOH или Полиамидни слоеви на бариера во процес на екструзија. Овие леипила создаваат силна и сигурна врска и со други супстрати во проесот на коекструзија. EAA може да се користи и во дисперзија со водена база или врело топење (како полиолефинско лепило на база на металоцен).

EVA за примена на пена, екструзија или лепила.

Полиетиленот може да се подели во три групи:

 • Стандарден Полиетилен
  • LDPE - Полиетилен со ниска густина
  • HDPE - Полиетилен со висока густина
  • MDPE – Полиетилен со средна густина
  • LLDPE Butene C4 - Линеарен полиетилен со ниска густина
 • Полиетилен со високи перформанси
  • LLDPE Octene C8 - Линеарен полиетилен со ниска гутина
  • LLDPE Hexene C6 - Линеарен полиетилен со ниска густина
  • VLDPE Octene C8 - Полиетилен со многу ниска густина
  • VLDPE Hexene C6 - Полиетилен со многу ниска густина
  • mLLDPE Octene C8 – Металоценски линеарен полиетилен со ниска густина
 • Специјален и функционален Полиетилен
  • EEA – Етилен Етил Акрилат
  • EAA - Етилен Акрилна киселина
  • MAH – Анхидрид малеинска киселина
  • EVA – Етилен Винил Ацетат
  • Пластомери и Еластомери (на база на Етилен, Пропилен)

Типични апликации за стандардни полиетиленски типови се:

 • Ќеси за пазарење
 • Фолии за пакување
 • Индустриски филмови
 • Општа амбалажа
 • Носители на Мастербач
 • Капаци
 • Гајби

Типични апликации на видови Полиетилен со високи перформанси се:

 • Филмови за пластификација
 • Запечатувачи
 • Стреч фолија
 • Амбалажа за замрзната храна
 • Цевки за подно греење
 • Резервоари за нафта
 • Козметичка амбалажа

Типични апликации на специјални и функционални типови на полиетилен се:

 • Лепила за бариерни слеови во фолии за храна
 • Силни запечатувачки слоеви за брзи линии за пакување
 • За хартиени и алуминиумски coating
 • Јаки лепила