Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

POM - Полиоксиметилен

Полиоксиметилен (POM), уште познат како полиацетал или ацетал, е откриена од германскиор хемичар Herman Staudinger. После неговото откритие, полимерот не беше комерцијализиран поради проблемите со топлотната стабилност.

Околу 1960 година DuPont го комерцијализираше производството на POM под бренд називот Delrin. Неколку години подоцна, американската компанија Celanese исто така започна со продажба на свој POM именувајќи го како Celcon. Една година подоцна, германската хемиска компанија Hoechst исто така започна со производство на полиацетал под брендот Hostaform.

Подоцна е претставена компанијата Celanese; заедничка компанија помеѓу Celanese и Hoechst, станувајќи светски најголем ацетал производител во светот. Celanese (дел од компанијата Celanese) е сеуште најголем POM производител во светот, и пред некое време отвори нов погон наPOM во Индустрискиот парк Hoechst, во близина на Франкфурт.

Денес постојат многу произведувачи во светот наPOM. Покрај компанијата Celanese со Hostaform и Celcon најголеми се; DuPont со Delrin, Polyplastic со Duracon, BASF со Ultraform, Kolon Plastics со Kocetal, Zaklady со Tarnoform, Yuntianhua со Yuntianhua POM и BlueStar со BlueStar POM.

Во бизнисот со полиацетал присутни се уште брендови на POM, бидејќи компаундерите, дистрибутерите и трговците креираа сопствени брендови како Resinex POM.

Полиоксиметилен (POM) хемиска формула.

Полиоксиметилен може да се подели во две групи:

 • Хомополимер POM
 • Кополимер POM

Почнувајќи од метанол, се прави формалдехид и POM homopolymer (таканаречен Delrin) ако се полимеризира директно. POM кополимер, формалдехид се конвертира во триоксан и тоа се полимеризира, заедно со комономер, во POM кополимер (т.н Hostaform). POM хомополимерот

има повисока кристалност во споредба со POM кополимерот , додека од друга страна хемиската отпорност на кополимерот е поголема. Резултатот на ова е поголема крустост на хомополимерот и помала термо-деградација на POM кополимерот во текот на проиводството и на теренот.POM нуди многу одлични својства вклучувајќи:Висока крустост

Слабо абење

 • Добра отпорност
 • Слаба апсорпција на вода
 • Најчести процеси на формирање на
 • полиацетал

се вбризгање и екструзија (листови и прачки), но истотака се можни и дувањето и ротационата преработка.POM вонглавно се користи за технички делови каде горенаведените механички својства даваат предност пред другите пластични материјали.

Типични апликации на полиоксиметилен се:Запчаници

Опруги

 • Ланци
 • Завртки
 • Држачи
 • Патенти
 • Штипалки
 • Пумпи за гориво
 • Инхалатори
 • Лизгачи за мебел
 • Inhalers
 • Furniture sliders
Ние нудиме: