Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PVDF - Поливинилиденфлуорид

PVDF (поливинилиден флуорид, или поливинилиден дифлуорид) е специјален термопластичен флуорополимер кој е многу инертен. PVDF се добива со полимеризација на винилиден дифлуорид.

PVDF материјалите се нудат како гранули за лесна преработка, калапење и екструзија како стандардни термопластични полимери и како фин прав за правење раствори, преработка со помошни адитиви и рото преработка.

Деловите произведени од PVDF со вбризгување или екструзија обично се користат за долгорочна манипулација со агресивни хемикалии.PVDF е хемиски отпорен на халогени (хлор, бром, флуор и јод) и силни киселини дури и на високи температури. Како облога за жици, PVDF материјалот може да се користи при работна температура до 175°C со инхерентни својства на незапалливост.

PVDF хемиска формула.

Arkema е најголем [b]PVDF светски производител. Производните погони се лоцирани во САД, Франција и Кина. Arkema произведува хомополимерни и кополимерни типови под брендот Kynar® и Kynar Flex®.

Производството на Kynar® поливинилиденфлуорид (PVDF) започна во 1965 година како би служел во апликации за манипулација на хемикалии, изолации на жици и облоги. Kynar® PVDF прерасна во материјал кој е избор за многу апликации со високи перформанси.

Kynar Flex® PVDF е комерцијализиран во 80-тите години како материјал со слични перформанси како кај Kynar® но со зголемена флексибилност за исполнување на потребите за новите апликации.

PVDF главни својства

  • Лесна преработка како кај стандардните термопластични полимери
  • Висока хемиска отпорност дури и при високи температури
  • Инхерентна незапалливост
  • Исклучителна UV и радиоактивна стабилност
  • Многу слабо микробиолошко врзување
  • Отпорност на абразија

Горенаведените својства овозможуваат PVDF да се користи во следните апликации: Бризгање:

  • PVDF е подобен за правење на делови кои се користат во хемиската и нуклеарната индустрија, фармацевската, индустријата со храна и пијалаци, електроиндустријата и автомобилската индустрија.Цевкасти апликации:
  • PVDF се користи во еднослојни и повеќеслојни конструкции во фармацевтската, индустријата со пијалаци, хемиската и индустријата со манипулација на гориво.Облоги:
  • PVDF е исклучителен материјал за разни видови на облоги. Различните типови се погодни за дисперзија, растварање, и методи на премачкување со спреј. Последица се финиши подобни за архитектонски, автомобилски, индустриски, фармацевтски и полупроводнички апликации.Помош при обработка на полимери:
  • Адитиви засновани наPVDF проектирани да помогнат во процесите на екструзија на термопластичните материјали. PVDF PPA може да се користат за дуван филм, лиен филм, дување, обложување жици и кабли, екструзија на цевки и туби, и процеси на екструдирани влакна.
Ние нудиме: