Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

SAN - Стирен-Акрилонитрил

Стирен Акрилонитрил (SAN) е кополимер стирен со акрилонитрил. Типичната содржина на акрилонитрил во состав на SAN е помеѓу 20 и 30 %. Во основа се користи во полистиренски апликации за општа примена каде се бара дополнителна хемиска отпорност и донекаде поголема отпорност на температура.

SAN хемиска формула.

Главни производители на SAN се Trinseo, Styrolution и Polimeri Europe.

Меѓу главните својства на стирен-акрилонитрил (SAN) се:

  • Висока транспарентност
  • Хемиска отпорност
  • Висока крутост
  • Голема тврдост на површина

SAN е многу транспарентен и има убав сјаен финиш. Дополнителното својство на отпорност на гребење го прави подобен за дисплеј на каси и козметички артикли.

SAN има жолта природна нијанса но може да се добие во различни варијации со сини нијанси. Исто така се на располагање и UV стабилни типови, бидејќи стандардниот SAN не е погоден за надворешна употреба.

Типични апликации на SAN (стирен-акрилонитрил) се:

  • Делови за ладилници
  • Прегради за полици
  • Капаци за светилки
  • Козметичка амбалажа
  • Кујнски прибор
Ние нудиме: