Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Dow® HDPE

Производител: Dow
Тип на полимер HD PE

Dow® Полиетиленот со висока густина (HDPE) од Dow Chemical Company (Dow) обезбедуваат цврстина, крутост и јачина за апликации при обликување со дување (DOW® HDPE 35060E, 40055E), екструдирани производи, филмови (DOW® HDPE 53050E), и производи добиение со бризгање.

Општи информации

DOW типовите за дување и филм (DOW HDPE 35060E, 40055E, SV32050E и 53050E) се откажани на крајот на 2012 година, поради затворањето на фабриката на HDPE во Тесендерло / Белгија. RESINEX може да понуди алтернативи во индивидуална анализа на вашите апликации и барања во финалните апликации. Ве молиме за дополнителни информации контактирајте го овластеното лице за продажба на нашата локална канцеларија за продажба РЕСИНЕКС.

За обликување со бризгање, материјалите ха DOW® HDPE (DOW® HDPE KS 10100UE, DOW® HDPE KT 10000UE, DOW® HDPE 25055E) истовремено нудат јачина и способност за преработка - двете својства што ги сака секој произведувач кој користи процес на обликување со бризгање, но ретко ги постигнува истовремено . И оваа предност е достапна во широк спектар на апликации за крајна употреба.

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте