Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PA 4.10 ECOPAXX

Производител: DSM
Тип на полимер PA 4.10

Partially biobased

EcoPaXX е био-базиран полиамид со високи перформанси (PA410) кој се произведува воглавно од тропски рицинус, кој не е компетитивен во синџирот на исхрана.

Генерални информацации

EcoPaXX има најмал јаглероден отпечаток меѓу обичните полиамиди. Тоа е така затоа што количината на јаглерод диоксид што се испушта за време на производството на EcoPaXX се компензира со количината што се апсорбира во растот на растенијата (riccinus communis – растение од тропски рицинус што сочинува до 70% од EcoPaXX). Транспарентноста и следливоста на производите на EcoPaXX се обезбедени со Анализата на животниот циклус Cradle-to-Gate која го разгледува целиот синџир на снабдување, од одгледувањето на растенијата се додека производот не ја напушти производната фабрика.

Благодарение на својата уникатна структура, EcoPaXX комбинира високи механички својства на полиамид со краток синџир со ниско ниво на влага и поголема хемиска отпорност од полиамидите со долг синџир. EcoPaXX може да се обработи со алатите за PA66 што резултира со подобар квалитет на површината. Ова го прави идеален материјал за апликации каде што перформансите, естетиката и одржливоста играат клучна улога.

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте