Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

EMERGE™ PC и PC/ABS Напредни материјали

Производител: Trinseo
Тип на полимер PC, PC/ABS

EMERGE™ PC и PC/ABS материјалите од Тринсео опфаќаат семејство на напредни материјали специјално насочени да ги задоволат сложените барања на растечката индустрија за електрични уреду и осветлување.

Општи информации

EMERGE™ главно се состои од поликарбонат, компаунди и PC / ABS мешавини, вклучувајќи специјални материјали отпорни на запалливост исполнети со стакло. Тие нудат исклучителна рамнотежа на својствата на перформансите, со подобрени физички својства и естетски изглед, долгорочна стабилност на боја, подобра обработка, поголема отпорност на запаливост и можност за рециклирање.

Предности на материјалот EMERGE™:

 • Отпорност на температура
 • Отпорност на палење
 • Отпорност на удар
 • Транспарентност (PC)
 • Квалитет на површината
 • Висок сјај
 • Димензионална стабилност
 • Електрични својства

EMERGE™ напредните материјали се специјално дизајнирани да ви помогнат да дојдете до ниски трошоци за решенија кои што овозможуваат максимална перформанси при крајното користење.

Главни пазари за материјалите на EMERGE ™ :

 • Потрошувачка електроника
 • Електрични апарати и осветлување
 • Матерјиали за широка потрошувачка

Апликации

ТВ, куќишта на монитори за лап топ, преносни рачни уреди, ЛЦД-панели, вентилатори за процесори, тастатури, адаптери и полначи, копири, печатачи, изолациони филмови за електронски и електрични лап топ компоненти, електрични разводни уреди, броила за електрична енергија.

Порфолио

ПОРФОЛИО НА ПРОДУКТИ НА ЕMERGE™
Тип Полимер MFI опсег Својства
EMERGE™ 8100 PC 10 + 15 23 / 5000
Нетранспарентно, огноотпорен V0 (1.0 mm) EMERGE™ 8200 PC 3… 31
Нетранспарентно, огненоотпорен V0 (1.5 mm) EMERGE™ 8300 PC 3… 22
огненоотпорен V0 (2.5 mm) EMERGE™ 8400 PC 3… 31
огненоотпорен V0 (3.0 mm)
Претпослениот број на кодот во типот означува: 1 - со агенс за ослободување на лив, 3 - со агенс за ослободување на лив + УВ адитив (на пр. Emerge 8110, Emerge 8230) EMERGE™ 8702 PC 5 + 15
Нетранспарентно, огненоотпорен V0 (1.5 mm), 20% со стакло исполнето EMERGE™ 8701 HH PC 8
Нетранспарентно, огненоотпорно V0 (1.5 mm), 12% со стакло исполнето EMERGE™ 7570 PC/ABS 95 (260°C/5 Kg)
Нетранспарентно, огненоотпорно V0 (1.5 mm) EMERGE™ 7570EP PC/ABS 48 (220°C/10 Kg)

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте