Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

ExxonMobil ™ полипропилен (PP) - медицински типови

Производител: ExxonMobil
Тип на полимер PP compounds

Полипропиленот има долга историја во медицинските апликации. Овој разноврсен материјал со висока чистота и хемиска стабилност го прави полипропиленот најбарано решение за медицински апликации.

ExxonMobil ™ е искусен производител на полипропилен погоден за делови произведени со бризгзање наменети за медицински помагала и пакувањата на лекови.

Општи информации

ExxonMobil ™ ја презема фабриката Хоехст во Лилбон и составот на хомополимерни типови не се менува повеќе од 30 години. Портфолиото се состои од два типа на хомополимери и еден Рандом кополимер.

Сите типови ги имаат потребните медицински сертификати и може да доставите барање во локалната канцеларија на Ресинекс. Сите типови се предмет на неопходна проценка на ризик пред да се одобри употребата на типовите за вашата апликација.

Портфолио

Достапни се три медицински типови на ExxonMobil ™ PP и тоа:

  • ExxonMobil ™ PP1013H1 - хомополимер, MFI 7,5
  • ExxonMobil ™ PP1014H1 - хомополимер, MFI 16
  • ExxonMobil ™ PP9074MED - рандом кополимер, MFI 24

Типови на хомополимери, ExxonMobil ™ PP1013H1 и PP1014H1, се специјално произведени за фармацевтскиот пазар и обично се користат за медицински производи, како што се шприцеви, инхалатори и пумпи, апликации за пакување, како кутии, затворачи и диспензери. Дополнителни области за фокусирање на апликациите се и лабораториски сектор и дијагностика. Во согласност со специфичните индустриски високи хигиенски барања, овие типови може да се стерилизираат со употреба на пареа или етилен оксид.

ExxonMobil ™ PP9074MED полипропиленот е рандом кополимер кој покажува добри својства на течливост и голема јасност, што го прави погоден за дијагностички апликации, шприцеви и слични медицински производи. Овој тип е исто така дизајниран да издржи високо енергетско зрачење, како што се гама зраци, често користени за стерилизирање на бризгани делови.