Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

ForTii™

Производител: DSM
Тип на полимер PPA, PA4T
DSM EP ForTii® MX материјалите, се PPA од следната генерација, кои нудат голем потенцијал за замена на металите. Производите, претставени за прв пат од DSM во 2016 година, се исто така многу привлечни во комерцијална смисла. Овa се чисти PPA соединенија, а не мешавини. Овие соединенија имаат одлични механички својства над и под температурата на транзиција на стаклото.

Општи информации

Најважните својства на ForTii® MX во споредба со конвенционалните PPA се како што следува:

  • Повисока температура на топење и отпорност на топлина (325оC и 303оC)

  • Значително подобра отпорност на температура над температурата на стаклeна транзиција

  • Многу висока јачина на удар

  • Изотропско однесување на термичка експанзија

  • Ниска термичка експанзија

Температура на топење и HDT на ForTii® и стандарден PA6T / 6:

Impact resistance for different high heat polymers

Отпорност на удар за различни полимери со висока топлина:

Melt Temperature and HDT of ForTii

ForTii® MX материјалитете се погодни за различни апликации, вклучувајќи и куќишта и технички делови што бараатдимензионална стабилност при високи температури, на пример во автомобилската индустрија.

За хемиската индустрија, нејзинатависока отпорност на температура и супериорна хемиска отпорност играат важна улога.

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте