Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Термички спроводливи соединенија Konduit®

Производител: Sabic IP
Тип на полимер LNP Performance Compounds

Соединенијата Konduit® беа првите термички спроводливи композити комерцијално достапни. Од 10 до 50 пати повеќе топлински спроводливи од конвенционалните неисполнети термопластики, соединенијата Konduit® можат да пренесат топлина далеку од уредите во ладилник или околниот воздух, дизајнирани да го продолжат животниот век на производот и да ја зголемат слободата на дизајнот.