Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PVDF KYNAR® и KYNAR FLEX®

Производител: Arkema
Тип на полимер PVDF

Kynar® PVDF е флуорирана полукристална термопластика која се добива со полимеризирање на винилиден флуорид (VF2).

Општи информации

Хомополимерот Kynar® PVDF, без никакви адитиви, ја има внатрешната стабилност својствена на флуорополимерите, дури и кога е изложена на тешки услови. Тоа му обезбедува на корисникот единствена комбинација на својства што доведуваат до подолг животен век на траење на опремата.

Најважните својства на Kynar® PVDF се:

 • Одлична хемиска отпорност на најагресивните материи и растворувачи
 • Одлична механичка сила и цврстина
 • Голема отпорност на абразија
 • високи температурни можности: постојана работна температура до 150 ° C
 • Одлична отпорност на стареење
 • Висока чистота
 • Отпорност на УВ и нуклеарни зрачења
 • Одлични својства на огненоотпорност
 • Мала пропустливост на повеќето гасови и течности
 • Лесно се преработува со топење со стандардни методи на екструија и бризгање
 • Достапен е широк спектар на крути и флексибилни типови

Покрај хомополимерите PVDF, Arkema произведува и голем опсег на VF2-HFP кополимери наречени Kynar Flex® кои се издвојуваат по нивната поголема флексибилност (колку е поголема содржината на HFP, толку е поголема флексибилноста), голем опсег на точка на топење (од 117- 166 ° С).

Својства

Карактеристики на Kynar® PVDF и Kynar Flex®

Карактеристики во однос на животната средина

Видовите Kynar® покажуваат извонредна хемиска отпорност на повеќето киселини, халогени и мала пропустливост на повеќето гасови и течности

Сила и цврстина

Флуорополимерите KYNAR® и KYNAR FLEX® PVDF се инхерентно силни и цврсти, што се рефлектира од нивните својства на истегнување и јачината на ударот.

Деформации од собирање и растегнување

Во споредба со многу термопластики, флуорополимерите KYNAR® имаат одлична отпорност на рстегнување и замор, така што материјалите KYNAR® се погодни за многу апликации во кои се важни карактеристиките на носењето на оптеретувањето.

Термички својства

Материјалите KYNAR® покажуваат висока термичка стабилност: Подолгото изложување на материјалите KYNAR® на 250 ° C не доведува до губење на тежината. Не е откриена оксидативна или термичка деградација при континуирано изложување на материјалите KYNAR® на 150 ° C во период од десет години.

Хомополимерните материјали KYNAR® се термички стабилни до 375 ° C кога се загреваат во воздух со брзина од 5 ° C / min.

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте