Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

RETAINTM POLYMERNÍ MODIFIKÁTOR

Производител: Dow
Тип на полимер gr-MAH

RETAINTM polymerní modifikátor umožňuje recyklaci vícevrstvých bariérových folií. Až do dneška byla recyklace folií obsahující polární polymery jako EVOH a polyamid velmi složitá. Vzhledem k polární povaze tyto látky špatně dispergují v polyolefinické matrici. RETAINTM polymerní modifikátor využívá inovativní kompatibilizační technologii vyvinutou společností DOW. Polární částice jsou obaleny a uzamknuty uvnitř nepolární molekuly, takže dochází k jejich disperzi. Díky následnému mísení tak lze vyrobit „recyklovanou“ folii, aniž by došlo k obětování mechanických nebo optických vlastností – v některých případech může dojít dokonce k jejich vylepšení.

Všeobecné údaje

    • Redukce gelů – použití RETAINTM modifikátoru významně snižuje množství gelů vznikajících z recyklovaných bariérových folií ve srovnání s jinými technologiemi.
    • Optické vlastnosti – použití RETAINTM modifikátoru jako kompatibilizátoru folie na bázi EVOH a PA prokázalo, že je možné dosáhnout stejné optiky, jako u kontrolní folie.
    • Mechanické vlastnosti – použití RETAINTM modifikátoru jako kompatibilizátoru folie na bázi EVOH a PA prokázalo, že je možné dosáhnout stejných mechanických vlastností, zejména udržení nebo vylepšení odolnosti proti protržení.

Bez ohledu na druh a velikost dané aplikace vyústí úzké partnerství společností RESINEX, DOW a Vás jako zákazníka v nejúspornější, nejlépe udržitelné, nejziskovější a technicky nejlépe vyhovující řešení ve Vaší zemi, ve Vašem odvětví a ve Vaší aplikaci.

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте