Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

TOTAL HDPE

Производител: Total Petrochemicals
Тип на полимер HD PE

Total Petrochemicals, производител на Total HDPE (полиетилен со висока густина), е една од водечките компании за петрохемикалии, соработува со RESINEX во повеќето од источноевропските земји, а исто така и во Турција.

RESINEX нуди широко портфолио на производи на Total HDPE со фокус на обликување на удар, но исто така и на вбризгување и разнесена фолија.

Се користи од стандардните апликации за обликување на удари и инекции, до апликации на пазари со високи барања како за автомобилски (резервоари за гориво), складирање и пакување на хемикалии (пакување на ООН), електрично празнење (ESD), индустриски апликации, храна или облога.