Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

TOTAL LLDPE

Производител: Total Petrochemicals
Тип на полимер LLD PE

Total Petrochemicals, производител на Total LLDPE C4 (линеарен бутен со мала густина), е една од водечките компании за петрохемикалии и соработува со RESINEX во повеќето земји од Источна Европа.

TOTAL започна редовна комерцијална продажба на Бутенен линеарен полиетилен со мала густина (C4-LLDPE) во Европа во 2010 година. Произведен на производствената линија „Qatofin“ од светски размери во Месаид Катар, палетата производи на производи C4-LLDPE се состои од видови на различен индекс на топење (MI2 = 1 и 2 dg / min) со разни пакувања со додатоци.

TOTAL ethylene-butene кополимерите се произведуваат во реактори на гасна фаза и се дизајнирани за повеќето филмски линии и апликации, како што се индустриски, храна или хигиена, филмови за собирање или смалување. Тие исто така може да се користат за вреќи за полнење на обрасци (FFS) или тешки торби. Може поволно да се меша со PE со ниска густина (LDPE) или со други PE смоли што се користат во разнесено филмско моно истиснување или соекструзија за да се подобрат својствата на филмот и економичноста.