Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Dow Chemical Company, основана во 1897 од Herbert H. Dow, е една од најстарите, и денес втора по големина хемиска компанија во светот. Dow започна со производство на пластика во 1935 година (Етоцел етилцелулозен материјал) и во 1937 година започна со производство на полистирен.

ДенесDow е активна во 160 земји во неколку дефинирани сектори со брз раст како што се електроника, вода, енергија, премази и земјоделие. Во 2011 година,Dow имаше годишна продажба од 60 милијарди американски долари, и вработува околу 52.000 луѓе ширум светот. Dow произведува повеќе од 5.000 производи на 197 локации во 36 земји низ светот.

Најголем производен погон на Dow се наоѓа во Фрипорт, во Тексас. Од 1952 година Dow Хемиската Компанија е активна и во Европа. Во 1974 година, Dow отвори свое седиште во Хорген, во Швајцарија. Денес главни производствени локации на Dow за пластика се сместени во Шпанија, Холандија, Белгија и Германија. Техничките центри се лоцирани во Хорген/Швајцарија и Тарагона/Шпанија поради развојна поддршка и поддршка на купувачите.

Dow неодамна го продаде своето производство на стирен на TRINSEO, а погоните за полипропилен на BRASKEM. Сегашните главни активности на Dow во пластиката се однесуваат на сегметот пластики со високи перформанси и се делат во неколку групи.

Dow пластиките со високи перформанси се делат на:

 • Dow Еластомери
  • Engage® и Versify® Полиолефински Еластомери
  • Infuse ® Олефински блок кополимери
  • Affinity GA ® лепило - металоценски полиолефин
  • Nordel® EPDM
 • Dow Електрика и телекомуникации
  • Dow производи за жици и кабли
  • Dow Endurance®
 • Dow амабалажа за високи перформанси
  • PE`s Dowlex ®, Elite ®, Attane®
  • базирани на Octane и Hectan Affinity® Полиолефин пластомер направен на основа на Dow Insite® технологијата
  • DOW LDPE
  • DOW HDPE
 • Dow хигиена и медицина

Функционалните Полимери како Primacor® и Amplify ® ја дополнуваат понудата за производство за индустрија на пластика.

Соработката на RESINEX со Dow се заносва на фундаментално партнерство ширум Европа (вклучувајќи ја и Труција) за дистрибуција на Dow пластичните материјали. Почнувајќи од раните деведесетти во областа Бенелукс, RESINEX денес е паневропски дистрибутер за Dow пластика со претстваништва ширум Европа, локални продавници и локални складишта.