Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

DSM (Royal DSM) е основана во 1902 година. Денес DSM е хемиска компанија која прави обрт од 9 милијарди евра и е специјализирана за повеќе производи.DSM е активна ширум светот со повеќе од 200 локации (погони, лаборатории за истражување и равој, претставништва) со седиште лоцирано во Холандија.

DSM креира иновативни производи во сферата на науката за животот и науката за материјалите, со која допринесува за подобар квалитет на живот.

Активностите на DSM се делат на 4 деловни единици:

 • Прехрана
 • Фармација
 • Полимерски посредници
 • Полимери со високи перформанси

DSM Engineering Plastics е деловна единица за полимери со високи перформанси.

DSM Engineering Plastics е потполно интегриран производител на полимери со долг историјат и големо искуство на пазарот на компаунди. Ова за резултат има брзо, флексибилно и насочено тргување кон купувачите и снабдување на пазарот со асортиман на материјали кои се добро прилагодени на потребите на различни индустрии и апликации.

Денешниот асортиман на DSM Engineering Polymers вклучува некои водечки брендови во индустријата на полимери како што се:

 • Akulon® - Полиамид 6 и Полиамид 6.6
 • Stanyl® - Полиамид 4.6
 • ForTii™ - PPA Полиамид 4T
 • ForTii™ Ace - PPA екстремно висок ароматичен полиамид 4T
 • Ecopaxx® - Полиамид 4.10
 • Arnite® - PBT и PET
 • Arnitel® - еластомер заснован на Термопластичен полиестер (TPE-E)
 • Xytron™ – PPS

DSM Engineering Plastics има цврста стратегија во поглед на самоодржливоста така што ги применува следните 4 елементи:

 • Низок или неутрален траг на јаглерод во материјалите и апликациите како намалување на тежина
 • Био-базирани полимери способни за добри перформанси во критични технички компоненти како што е Ecopaxx®
 • Намалување/Елиминација на ризични супстанци како халогени
 • Рециклажа со крајна цел на изнаоѓање решенија за потполно враќање во првобитна состојба