Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

LG Chemicals (Lucky GoldStar Chemical) е најголема корејска хемиска компанија со седиште во Сеул. LG Chem има преку 16 000 вработени. Историјата на LG Chem датира од 1947 година кога Хемиската Индустриска Корпорација беше основана.

LG Chem се фокусира на задоволување на потребите на купувачите низ сјајна комбинација на висококвалитетните производи, широк асортиман и доверлива услуга. Иновативните материјали, произведени од LG Chem, се позиционираат така што нудат оптимални перформанси за понудената цена на конкурентниот пазар.

Компанијата поизведува широк асортиман на хемикалии и полимери, но во Европа е најпозната по асортиманот на стиренски полимери како ABS и ASA.

LG Chem е вториот најголем светски ABS производител. LG Chem призведува акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) со SM суровини. Овие ABS материјали вонглавно се користат за проиводство на електрични и електронски уреди, апарати за домаќинство, внатрешни автомобилски делови и играчки.

LG Chem има производствени погони во Кореа и Кина. Нивните погони во Кина се од неодамна проширени така што имаат годишен капацитет од 1.3 милиони тони, што го прави LG Chem глобален индустриски лидер како во севкупните размери, така и во делот на пазарот кој го покрива.

Асортиманот наLG ABS се состои од стандардните типови како и специјалните типови:

 • за општа намена
 • Незапалливи.
 • Со висока течливост.
 • Висока отпорност на удар.
 • Сјајна површина.
 • Отпорност на гребење.
 • Висока отпорност на топлина.
 • Екструзија.
 • Обложување на метали.
 • M-ABS (транспарентен).
 • Обоени (црни, бели, сиви и боја по нарачка).

LG Chem исто така произведуваат ASAтипови вонглавно за надворешни апликации поради добрите отпорности на ASA временски услови.

LG Chem е високо специјалзииран за изработка на готови нијанси по нарачка на купувачите и кога се бараат многу прецизни спецификации.

Ние нудиме: