Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Sumitomo Chemical Europe е дел од Sumitomo Group основана во 1913 година со седиште во Јапонија, за производство на вештачко ѓубре.

Sumitomo Group има повеќе од 100 компании ширум светот и присутна е во 5 клучни сектори:

  • Основни хемикалии
  • Петрохемикалии
  • IR- хемикалии
  • Наука за здравје и приноси
  • Фармацевтски производи

Во петрохемиските производиSumitomo е водечка компанија во Азија, каде произведува и продава полиетилен, полипропилен, гуми и пластика за инженеринг.

RESINEX соработува со Sumitomo Chemical Europe во однос на продажбата на нивните полиетилени и полипропилени во некои европски земји од првиот ден на тргување на новата заедничка компанија Petro Rabigh во Саудиска Арабија.

Оваа заедничко содружништво помеѓу Saudi Aramco и Sumitomo претставуваат интегрирана рафинерија на нафта и петрохемиска фабрика со вкупна инвестиција од 9.8 милијарди долари, вклучувајќи ја и продукцијата на Полиетилен (LLDPE C4, HDPE) и Полипропилен (PP Homo- и Copolymer). Petro Rabigh конвертира етански гас со помош на својот етански крекер со светски капацитет од 1,3 милиони тони C2 / етилен годишно.

RESINEX иSumitomo Chemical Europe имаат долготраен партнерски однос во продажба на материјали од SUMITOMO LLDPE C4, HDPE и SUMITOMO полипропилен за Шпанија, Португалија и Југоисточна Европа.