Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Услуги за клиенти

Тука сме да ги задоволиме вашите потреби. Сите канцеларии на RESINEX се екипирани со добро обучени претставници за продажба, продажни инженери и внатрешни продажни лица. Тие секогаш се подготвени да одговорат на секое прашање што може да го имате. Слободно контактирајте ја вашата локална канцеларија за информации во врска со портфолиото на производи, достапноста на материјалот, документите, информациите за нарачката итн.

Сметаме дека добрата услуга за клиентите е еден од најважните процеси на постојано подобрување. Дозволете ни да го знаеме Вашето искуство.