Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Соединување-и-Рециклирање

Групацијата RESINEX припаѓа на групацијата Ravago, број еден глобален давател на услуги во индустријата за полимери, опфаќа препродажба, дистрибуција и производство на пластични и гумени суровини. Затоа можеме да им понудиме на нашите клиенти одредени услуги, како што се toll compounding, рециклирање, итн ...

Ве молиме јавете се на Вашиот локален контакт за повеќе информации.