Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Нашата Историја

Основана во 1988 година за дистрибуција на полипропилен за Shell во Белгија, RESINEX за кратко време се прошири придобивајќи нови купувачи и воедно ја прошири базата на добавувачи.

Низ годините, воспоставена е сеопфатната структура на продажба, логистика и набавки, за дистрибуција на брендирани суровини во соработка со светски водечки петрохемиски компании.

Превземајќи компании кои имаат искуство на пазарот, и основајќи компании со ентузијасти, динамични и стручни лица, успеавме да ја зголемиме нашата компанија согласно потребите на купувачите и добавувачите.