Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Застапеност

Во 2015 година Resinex имаше 420 вработени лица и продадено 630 килотони полимери.

Ние сме дел од Ravago Group, светски глобален добавувач на услуги број еден во индустријата за пластика и гуми, со продажба од преку 4,3 мегатони.

Resinex е единствен добавувач на полимери кој снабдува клиенти во сите Европски земји, Турција и поранешните републики во Советскиот Сојуз со широка мрежа на продажни места и локални складишта во комбинација со централното одделение за логистика и складиште во Белгија.

Resinex има воспоставено Европско стратешко партнерство со компаниите Arkema, Braskem, Celanese, DOW, DSM, Sipchem, Solvay, Trinseo и други со целосен пристап во активностите при производството на пластични соединенија во Ravago и примарни брендирани, индустриски и рециклирани соединенија на инжинерска пластика и полимери за широка потрошувачка вклучувајќи термопластични еластомери.