Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

ОДРЖЛИВОСТ

Ние не ја наследивме земјата од нашите предци, ние ја позајмуваме од нашите деца.

Ресинекс како дел од Групацијата Раваго, исто така е дел од Групацијата визијанаодржливост.

Нашата амбиција е да се ангажираме за подобар и поодржлив свет.

Ние ги препознаваме внатрешните вредности на неупотребливата пластика и гума и избираме да им дадеме нов живот преку трансформација во повторно вреден производ. Овозможувајќи ја оваа кружна економија, симултано ги намалуваме стаклените гасови, со што помагаме да се обезбеди сигурна и здрава планета за нашите следни генерации.

17 цели за да го трансформираме нашиот свет

17-те цели за одржлив развој на Обдинетите нации се однесуваат на глобалните предизвици со кои се соочуваме. Целите се меѓусебно поврзани и за да не оставиме никој зад себе, важно е да ја постигнеме секоја цел до 2023 година.

РАВАГО ГРУПАЦИЈАТА верува дека целите за одржлив развој (SDG’s) може да не водат сите нас кон подобар свет

Раваго и Ресинекс може да влијаат на овие цели (SDG’s). Комапниите имаат круцијална улога во креирањето на потребното влијание за нивно постигнување.

Раваго поддржува повеќе иницијативи на одржлив развој (SDG’s), од кои поединечните достигнувања вариираат во зависнот од капацитетот на Раваго:

  • Допринос на заедницата, добро здравје и добробит
  • Ефикасност на ресурсите
  • Етичко вработување, врвна инфраструктура и континуирани иновации
  • Рециклирање за подобар свет

Рециклирање за подобар свет
Рециклирање за подобар свет

Раваго Групацијата рециклира повеќе од 300 000 MT на пластика и гума годишно.

Само во ЕУ, ние рециклираме 130 000 MT на PP, PE и PS, кои приближно придонесуваат за спречување на емисија на 100 000 MT CO2, споредено со продукцијата на оригинални полимерни соединенија.

Раваго и Ресинекс ја поддржуваат иницијативата Operation Clean Sweep®. Кон крајот на 2017-та година, Ravago Group, како член на Plastics Europe се пријави во име на сите свои подружници, придружувајќи се на Plastics 2030 – Доброволна заложба на PlasticsEurope's за зголемување на кружноста и ефикасноста на ресурсите.

Operation Clean Sweep® (OCS)
Operation Clean Sweep® (OCS)

  • меѓународен програм за превенирање од загуба на пластични гранулати (палети) при ракување и испуштање во водена средина
  • основано од American Chemistry Council (ACC) во Обединатите Американски држави, потоа PlasticsEurope ја продолжи лиценцата во Европа

RAVAGO Group има за цел да ја намали својата емисија на јаглеродиоксид и останатите компоненти базирани на јаглерод преку зголемување на капацитетот на рециклирање, континуираното подобрување на технологијата за рециклирање, вложувајќи во обновливите извори на енергија.