Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

EVATANE® EVA

Производител: Total Petrochemicals
Тип на полимер EVA

Total Petrochemicals, производителот на Evatane® EVA, е една од водечките компании за петрохемикалии и соработува со RESINEX во повеќето источноевропски земји, а исто така и во Турција.

Главните апликации за понудените производи EVATANE® EVA (етилен винил ацетат кополимери) се пакувања,предмети за домаќинства, автомобилска или медицинска индустрија.

Resinex нуди широк асортиман од компанијата Total Petrochemicals, цевкасти EVATANE® производи, tubular EVATANE® проиводи, за висок притисок, со VA 5.5 до 17.5% и MFI од 0.5 до 4.5 (g/10Min, 2.16kg/190°C) за мнмогу транспарентни филмски аплиакции како што се stretch филмови, земјоделсќи филмови, вреќи/ќеси, ламинирање или собирачки филмови.