Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PS (HIPS, GPPS) - Полистирен

Полистирен е еден од најстарите термопластични полимери кој потекнува уште од триесеттите години на XX век кога во BASF во Европа и DOW во САД го развија PS. После неколку спојувања и превземања на фирми, најважни производители на полистирен сеTrinseo, Styrolution и Total.Полистирен хемиска формула.

Типовите на полистирен може да се поделат во две главни групи:

GPPS – полистирен за општа намена

  • HIPS – полистирен за силни удари
  • GPPS, полистирен за општа намена

или кристално чист полистирен, е во целост транспарентен, а сепак кршлив, и има широка употреба во аплиакции за амбалажа на храна или кутии за накит.HIPS, Полистирен за силни удари

, е полистирен кој содржи бутадиен гума како модификатор на удари, што на материјалот му дава добри перформанси на удар, но поради тоа губи на транспарентност.Полистирен

е лесен за преработка, има убав сјај и сеуште е меѓу најомилените материјали за термоформирање. Најпозната полистиренска апликација се чашите за јогурт.Уште една голема термоформирачка апликација на

полистирен се внатрешните облоги на ладилниците и замрзнувачите, за кои се равиени специјални типови со висок ESCR (отпорност на пукање во услови на опкружување).Типични апликации на полистерен се:

Играчки

  • Петриеви чинии
  • Закачалки за палта
  • Опрема за канцеларии
  • Прибор за јадење за еднократна употреба
  • Чашки за кафе
  • Coffee cups
Ние нудиме: