Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

NUCREL™

Производител: Dow
Тип на полимер HPC

NUCREL™ е добиен со кополимеризација на етилен со акрилна (AA) или метакрилна киселина (MAA) за да се добие киселински кополимер (EAA и/или EMAA), во кој содржината на киселина може да варира од 2 – 19%.

Генерални информацации

Тие киселински групи доведуваат до низа на посебни карактеристики за NUCREL™ меѓу кои се истакнуваат

 • Одлична адхезија на метал
 • Добро отпорност на масло и хемикалии
 • Добра цврстина при греење
 • Ниски почетни температури на запечатување (SIT)
 • Одлично запечатување преку контаминација

Сите овие карактеристики го прават NUCREL ™ материјал за обложување со екструзија, како и слој за поврзување за лепење на PE на алуминиумска фолија или метализирани фолии и како заптивната смеса за филмови за пакување и облоги во апликации како што се

 • сосови, зачини, додатоци, пакување
 • и за пакување на фармацевтски и медицински производи

Киселинските групи и гранките со долг синџир заедно со NUCREL структурите овозможуваат употреба на овие производи во неколку процеси на конверзија како што се

 • Дуван и cast филм
 • Обложување со екструзија
 • Ламинација

Најпопуларните NUCREL™ типови се

 • NUCREL™ 0910HS и/или NUCREL™ 0609HS за обложување со екструзија и ламинација како и за лепење на PE заптивки на алуминиумски фолии. Тој нуди одлична хемиска отпорност на киселини во стерилни тули и стоечки кеси (SUP).
 • NUCREL™ 3990 и/или NUCREL™ 30907 за обложување со екструзија и ламинација нуди заштита на алуминиумската фолија од поагресивни киселини и служи како заптивната смеса за еднократно пакување на кечап, сенф и слично.
 • NUCREL ™ 30707 во екструзивна ламинација ја подобрува адхезијата на металот и ја штити фолијата на пакувањето од компонентите на пастата за заби.
 • NUCREL ™ EA е дизајниран за мешање во LDPE за да се зголеми адхезијата на фолија или метализирани филмови во случаи кога не е достапна коекструзија или во апликации каде хемиската отпорност не е приоритет.