Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PC/ABS - Поликарбонат/Акрилонитрил Бутадиен Стирен

PC/ABS (Поликарбонат/Акрилонитил Бутадиен Стирен) е мешавина на PC и ABS кој дава единствена комбинација на висока преработка на ABS со одлични механички својства и отпорност на удар и топлина на PC.

PC/ABS мешана структура.

Урамнотежените својства наPC/ABS го контролираат односот помеѓу PC и ABS во мешавина, поликарбонатната молекуларна тежина и пакетот на адитиви. Односот помеѓу поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стирен вонглавно влијае на отпорноста на топлина на финалниот производ. PC/ABS мешавината прават синергетски ефект чиј резултат е одлична отпорност на удар при ниски температури, подобар од отпорност на удар кај ABS или PC.

Најпознати PC/ABS брендови се Pulse®, Bayblend® и Cycoloy®.

Главни својства на PC/ABS се:

 • Голема сила на удар дури и при ниски температури
 • Отпорност на топлина
 • Голема крутост
 • Лесна преработка
 • Ниско севкупно собирање и голема димензионална прецизност
 • Може да се бои и печати

PC/ABS материјалите се вклопуваат во апликации кои бараат висока температура и топлотна дисторзија (95-125°C) и добра тврдост. Имаат одлична тврдост при ниски температури, и следствено на тоа, идеални се за прозиводи кои се изложени на широк опсег на температура.

Типична примена на PC/ABS:

 • Автомобилска индустрија
  • Средна конзола
  • Касети
  • Долна табла со инструменти
  • Столбови
  • Штитник за колено
  • Конзола над глава
  • Наслони на седишта добиени со дување
  • Структурни компоненти
 • Електроника
  • Рамки за телевизори
  • Куќишта за лап топ и монитори
  • Преносни рачни уреди
  • LCD панели
  • Тастатури
  • Адаптери и полначи
  • Куќишта за мобилни телефони
Ние нудиме: