Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

PEBAX® TPE-A

Производител: Arkema
Тип на полимер TPE-A

Pebax® е полиетер блок-амид кополимер кој нуди најширок спектар на својства (механички, хемиски, преработувачки) меѓу термопластичните еластомери (TPE).

Општи информации

Pebax® е термопластичен еластомер (TPE-A) или флексибилен полиамид без пластификатор кој се состои од редовен линеарен ланец на крути полиамидни сегменти и флексибилни сегменти на полиетер. Асортиманот на Pebax® овозможува да се премости јазот помеѓу термопластиката и гумите.

Pebax® обезбедува одлична рамнотежа на својствата:

 • Најлесен TPE
 • Голем опсег на тврдост
 • Најширок опсег на флексибилност
 • Одлични динамички својства и бавно загревање
 • Отпорност на кинење и отпорност на удар
 • Отпорност на замор при истегнување
 • Конзистентност на механичките својства при ниски температури

Својства

Леснотија

Pebax® е термопластичен еластомер составен од блок кополимери од низа полиамидни и полиетерски сегменти. Типовите Pebax® од серијата 33 се составени од полиамид 12 сегменти (PA12) и политетраметиленски гликолни сегменти (PTMG), што доведува до многу мала густина на материјалот кога ќе се спореди со другите термопластични еластомери, и независно од степенот на крутост Pebax® може да се користи чист, како адитив или во мешавини со други полимери или гуми.

Густина на различни типови Pebax®

Тврдост

Тврдоста може да се дефинира како отпорност на материјалот при деформација на вдлабнување. Колку е поголема тврдоста, толку е подобра отпорноста на материјалот према деформацијата на вдлабнување. За термопластичните материјали, тврдоста се карактеризира по референтната скала Shore D, додека референтната скала Shore A се користи за еластомери и материјали со низок модул.

Тврдоста на Pebax® е функција на односот Полиамид / Полиетер.

Тврдоста на различни типови Pebax®

Модул на еластичност

Модулот на еластичност е функција на односот Полиамид / Полиетер. Следниот графикон го илустрира опсегот на модули на еластичност што ги нуди серијата Pebax® 33, од приближно 10 до 500 Mpa.

Модулот на еластичност од различни типови Pebax®

Еластични својства

Еластичното однесување на материјалите Pebax®, претставува способноста на материјалите да ја повратат својата почетна форма по дадена деформација, може да се измери со остаток на деформација во услови на напрегање или притисок или со тест на еластомерска граница. Преостанатат деформација се добива со мерење на деформацијата која се менува после одреден x % елонгација и опуштање до почетната состојба. Тврдите типови на Pebax® доведуваат до највисок остаток на деформација.

Еластично однесување на различни типови Pebax®

Еластично враќање

Мерењето на хистерезисот или повратот на енергијата може да се изврши под различни барања, не само со тест на затегнувачки циклус, туку и со употреба на тест за компресија на динамичен циклус. Брзината, како и амплитудата на деформацијата, се важни параметри.

Хистерезата на Pebax® 2533 е слабо зависна од применетата деформација.

Апликации

Типични апликации на Pebax®

 • Индустриски:
  • Подвижни траки и ремени за мотори
  • Безшумни запчаници
 • Медицински:
  • Катетери
  • Конец за заби
  • Вакуумски шприцеви
 • Автомобилски:
  • Навлаки за воздушни перничиња
  • Цевка за канистри за миење на шофершајбната
 • Спорт, слободно време:
  • Топки за голф
  • Играчки
  • Стрелки за стрела
 • Спортски обувки
  • ѓонови за чевли
  • Системи на торзија
  • Поддршка за глуждот
  • Ремени
  • Компоненти за скијање и планински чизми
 • Антистатички адитив
 • Адитив со високи перформанси во филмови PA 6, PA 6 / 6,6
 • Активен носач на молекули: Структурата Pebax® 2533 SA 01 се состои од редовни линеарни ланци на крут полиамиден и мек сегмент од полиетер. Оваа уникатна хемиска структура овозможува, преку фазата на полиетер, апсорпција и контролирано ослободување на испарливи молекули (мириси, масла, инсектициди ...).

Преглед на податоци

Се вчитува, ве молиме почекајте